Lopersinformatie

20 juni 2024
00

Dagen Dag

00

Uren Uur

00

Minuten Minuut

00

Seconden Seconde

Informatie:

Racetimer zal zorgdragen voor de tijdregistratie tijdens het evenement.
De chip is opgenomen in het startnummer.

Tijd registratie

Op de start/finish liggen registatiedrempels om de tijden vast te leggen. De atleten lopen over de drempels heen. De drempels detecteren de chip in het startnummer en leggen de tijd vast waarop u passeert. Op het 5 km punt van de 10 km afstand wordt de tussentijd opgenomen. Tot slot wordt voor alle afstanden op de finish de tijd vastgelegd waarop u passeert.

Racetimer zal in de uitslag de bruto en netto tijden vermelden. De bruto tijd is de tijd die verstreken is tussen het lossen van het startschot (hiermee begint de wedstrijd) en uw aankomst over de eindstreep. Uitslagen worden op basis van bruto tijden opgemaakt. De netto tijd is de tijd die verstreken is tussen het passeren van de startlijn en de aankomst over de eindstreep. De netto tijd geeft dus aan wat je werkelijke prestatie geweest is.

Om de tijdregistratie goed te laten werken is het belangrijk dat het startnummer goed gedragen wordt.
Hieronder alles wat u weten moet:
  • Draag het startnummer op de borst.
  • Bevestig het ongeveer 15 centimeter onder uw hals
  • zorg dat het stanummers nergens mee bedekt wordt.
  • Beschadig de chip niet.

Kleedgelegenheid

In de Sophiahal zijn beneden (de trap af) 6 kleedkamers aanwezig. Er zijn aparte omkleedruimtes voor zowel mannen als de vrouwen beschikbaar, in deze ruimtes zijn ook een aantal douches.
Er is helaas geen gelegenheid om spullen veilig te bewaren.

Verzorging

Bij de Start / Finish en halverwege de 5 km bij Het Hospice zijn waterposten.

Verder is na afloop ook een stuk fruit beschikbaar.

EHBO / Ambulance

Op verschillende strategische plekken staan EHBO'ers. Verder is een Ambulance Bike team paraat. Bel voor calamiteit 112 en de evenementen organisatie op 06 (nog invullen)

Toiletten

In de sporthal zijn boven rechts en beneden bij de kleedkamers toiletten. Verder zijn buiten tijdelijke toiletten geplaatst. Deze staan in de berm aan de Laan van Welhorst, in de buurt van de Start / Finish

5km: vanaf 13 jaar
10km: vanaf 15 jaar

Regelmatig krijgen we als organisatie de vraag over deelname van jongeren aan langere afstanden bij dit hardloopevenement. Uit loopsportonderzoek van het Pim Mulier Instituut (2013) blijkt dat 50% van de nieuwe lopers bij evenementen tieners en twintigers zijn. Dat wil zeggen: de loopsport is aan het verjongen.
‘Jonge leeftijd' is evenals ‘lange afstand' een rekbaar begrip, waarbij nog weinig duidelijk wordt over belasting (tempo, duur, ondergrond, schoenen) en belastbaarheid (aanleg, fysieke fitheid, loopstijl en looptechniek).


Voors en tegens
Uit onderzoeken is bekend dat de hartlongcapaciteit van kinderen voor de puberteit van nature geen beletsels vormen tot duursporten zoals hardlopen. Integendeel, hun fitheid zal vergroten bij aerobe duurtraining. Dit past in het patroon van een gezonde leefstijl en verdient juist navolging, mits het gedoceerd en dus verantwoord gebeurt. Onder invloed van fysieke veranderingsprocessen in de puberteit neemt deze natuurlijke fitheid snel af, vooral als die niet wordt onderhouden.


Minder positief is het verhoogde risico op klachten aan gewrichten en pezen. Onder vermoeidheid doorlopen, dagelijks eenzijdige duurlopen en elke week een wegwedstrijd kunnen overbelasting in de hand werken en goede intenties in de kiem smoren. Dit geldt met name wanneer er sprake is van groeiperiodes, zeker in de puberteit. Vermindering of zelfs tijdelijk stoppen van hardlopen is dan aan te bevelen.
Resumerend: Hardlopen en deelname aan loopevenementen op jongere leeftijd is verantwoord mits:

1. Gedoceerde en gevarieerde trainingsopbouw, waarbij vooral accent ligt op "plezier beleving" en niet zo zeer op "winnen"
2. Loopevenementen niet wekelijks worden gelopen.

Prijzenlopers in de jeugd zien we helaas zelden terug op het podium als senior
Bron: www.atletiekunie.nl