Jeugdspeelpark

Het Jeugdspeelpark

Het jeugdspeelpark is een park voor de jeugd, met een educatieve en ontspannings functie. Je kunt er spelen en leren. Er zijn diverse kinderboerderijdieren en er zijn speeltoestellen.

Het is ook te bezoeken door groepen, zoals van basisscholen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Het is mogelijk om verschillende soorten kinderfeestjes te houden. Het Jeugdspeelpark is verhuisd naar het Sandelingenpark in de buurt van Happy Italy. Behalve van de gemeentelijke subsidie en wat opbrengst van bezoek van groepen, is het park vooral afhankelijk van verschillende vormen van sponsoring. Dit is een van de redenenen om dit doel ook te ondersteunen.

Meer informatie vindt u op hun website www.jeugdspeelpark.nl.