AVG

Disclaimer

Per 25-05-2018 geldt de wet op de privacy (AVG of GDPR). Vanwege deze wet moeten ouders of verzorgers toestemming geven voor verwerking van persoonsgegevens van hun kinderen. (daaronder wordt verstaan: naam, adres, woonplaats, geslacht, leeftijd, geboortedatum, afbeeldingen foto's en nog meer.)

Wij als organisatie zijn verplicht om deze toestemming te kunnen aantonen. Daarom nemen we de inschrijfformulieren in en bewaren die zolang als nodig is (1 jaar). Bij digitale inschrijving wordt gevraagd een vink te plaatsen als u accoord bent. Ook deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is. Alternatief sturen wij een SignRequest, dat is een formulier, waarop u gegevens kunt bevestigen en waarop u uw handtekening kunt zetten. Het rereferende e-mailadres is Privacy @ innercirclerun .nl

Als u de toestemming niet digitaal geeft staat u welicht in de rij bij het afhalen van de startnummers om de handtekening alsnog te zetten.