Hospice de Cirkel

Hospice de Cirkel

Het Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts en familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers.

Zie voor meer informatie www.hospicedecirkel.nl.

Stichting Run-DezvousNL en het team Inner Circle Run draagt het Hospice een warm hart toe.